Collection: Albania

Do you need a certified translation of a document to submit to authorities?

You can order a certified translation of your certificate online. The translation will be made exclusively by court-approved translators who will certify the accuracy of the translation made with a stamp and signature.

Can't find the document you want translated in our online shop? Send us an e-mail with the document you would like to have translated. We will send you an offer!

The price includes certification by a court-approved translator.

How do I order a translation?

1.) Upload the scanned file or send it after completing the order.

2.) Place selection in the shopping cart and complete the order.

3.) Done! You will receive the finished and certified translation conveniently by post at home!


Ju nevojitet përkthimi i vërtetuar i një dokumenti zyrtar për ta parashtruar te autoritetet?

Te ne mund ta porositni online përkthimin e vërtetuar të dokumentit tuaj zyrtar. Përkthimin do ta bëjë vetëm një përkthyes i cili e ka licencën e gjyqit, dhe i cili do ta vërtetojë saktësinë e përkthimit të bërë me vulën dhe nënshkrimin e vet.

Nuk e keni gjetur në dyqanin tonë online dokumentin zyrtar të cilin doni ta përktheni? Na e dërgoni një e-mail me dokumentin të cilin doni ta përktheni. Me gjithë dëshirë do t'jua dërgojmë një ofertë!

Çmimi përfshin vërtetimin zyrtar nga një përkthyes i cili e ka licencën e gjyqit.

Si funksionon porositja e një përkthimi?

1.) Ngarkojeni skedën e skenuar, ose na e dërgoni atë pasi ta porositni përkthimin.

2.) Futini në koshin e dyqanit ato që keni zgjedhur dhe përmbylleni porosinë.

3.) Kaq! Përkthimin e gatshëm të vërtetuar do t'jua dërgojmë rehat me postë në shtëpi!

Frequently Asked Questions

<h3> Will the translation be certified?</h3>

Yes! You will receive a certified translation from a court-approved translator in Germany for submission to government agencies and authorities.

<h3> How do I get my certified translation?</h3>

If you order translations, the finished translations will be sent to you by post to the desired address in Germany. Depending on the scope of your translation order, the processing time is expected to be 7 working days (plus shipping). For larger translation jobs, the processing time may vary unless otherwise agreed.

<h3> Who creates state-recognized certified translations?</h3>

Certified translations are created by translators who have been authorized to do so by a court in Germany. Pursuant to § 142 Paragraph 2 Clause 2 ZPO, the authorization refers to the certification that a translation is correct and complete. Such translations are usually accepted by all authorities in Germany based on § 189 GVG.

We create state-recognized and certified translations for submission to authorities for all languages . Contact us.

<h3> Are my translations from Germany recognized abroad?</h3>

Certified translations issued in Germany for use abroad must be pre-certified and re-certified by the Higher Regional Court and often legalized by foreign consulates and embassies before they are valid abroad. Some consulates and embassies only accept their own translators who are accredited by the respective consulate or embassy.

If you plan to use translations abroad, it is advisable to contact the receiving office beforehand and to clarify the requirements for the recognition of the translation from Germany there.

<h3> Are my translations from abroad recognized in Germany?</h3>

In most cases, translations made abroad are not accepted by the German authorities. Here it is regularly stated that the translations must be made by a translator sworn in Germany.

We create state-recognized and certified translations for submission to authorities for all languages . Contact us.

Contact